Episode 11: Kolvereid

Da kommunestyret i Nærøy i 2002 vedtok at Kolvereid skulle få bystatus, ble kommunesenteret med ett Norges minste by; en status de har holdt på siden. Kolvereid hadde i 2019 1709 innbyggere. Det betyr at Norges minste by har fått rundt 250 flere innbyggere enn de hadde da vedtaket om å bli by ble tatt. […]

Les mer

Episode 10: Ytter- og Mellom-Vikna

De to store øyene Ytter-Vikna og Mellom-Vikna utgjør i dag det meste av skolekretsen til Austafjord oppvekstsenter. Det er ikke sikkert du klarer å få med deg at du flytter deg fra Inner-Vikna til Mellom-Vikna. For i motsetning til Nærøysundet bru, som tar deg til Inner-Vikna fra Marøya og Langsundet bru som bringer deg videre […]

Les mer

Episode 9: Abelvær

Abelvær har i likhet med eksempelvis Rørvik nytt godt av sin sentrale plassering ut mot havstykket Folla. Opprinnelsen til navnet Abelvær kan være Appelvær, oppkalt etter presten og proprietæren Christopher von Aphelen som bygde flere rorbuer på Namdalskysten. Det kan også komme av navnet Abel eller Appelonia. Uansett opphav på navnet har Abelvær vært et […]

Les mer

Episode 8: Salsbruket

I 2020 kan grenda ved enden av Oppløyfjorden vise til 300 år med industrihistorie. Det var i 1720 at den første saga ble etablert ved Oppløyelva. Nærheten til vannkraft har vært viktig for utvikling av det tradisjonsrike industristedet. Selv om det ble etablert sagbruk i 1720, var det etableringen av Salsbruket Tresliperi som virkelig fikk […]

Les mer

Episode 7: Gravvik

Gravvik utgjør den nordvestligste delen av Nærøysund kommune, og var faktisk egen kommune fra 1909-1964 – etter å ha blitt utskilt fra Leka kommune. Så etter 55 år som egen kommune og etter det 55 år som en del av Nærøy kommune, blir gravvikingene nå en del av Nærøysund. Gravvik strekker seg grovt sett fra […]

Les mer

Episode 6: Rørvik

Kystbyen Rørvik er med sine rundt 3200 innbyggere det største tettstedet i Nærøysund kommune. Veksten er på rundt 700 personer siden inngangen til 2000-tallet. Rørviks virkelig utvikling startet på slutten av 1800-tallet, da kjøpmann Johan Berg etablerte handelssted her. Den 140 år gamle Berggården var sentral i Johan Bergs virksomhet. Den står fortsatt intakt i […]

Les mer

Episode 5: Skaga- og Laugaområdet

På nordvestsiden av Follafjorden ligger flere grender i det som vi i denne omgang har valgt å kalle Skaga- og Laugaområdet. Skagaområdet er det første som møter deg dersom du kommer med ferge fra Namsos og Lund. Rettere sagt er det første som møter deg Hofles ferjekai. På de offisielle kartene til kartverket heter stedet […]

Les mer

Episode 4: Inner-Vikna

Inner-Vikna er som navnet tilsier den innerste (det vil si den østligste) av de tre store hovedøyene i Vikna. Øya er den nest største av Viknas rundt 6000 øyer og holmer og har et areal på 74,6 kvadratkilometer. Rørvik ligger på Inner-Vikna, og foruten kystbyen kan en grovt dele Inner-Vikna inn i to deler; Sørsida […]

Les mer

Episode 3: Måneset

Værum skolekrets Den gamle skolekretsen Værum omfatter grovt sett området mellom kysten og fjordarmen Sørsalten i øst opp mot Eiterfjorden i nord. Den offentlige skolen på Måneset ble avviklet i 2005, men det ble drevet privatskole fram til 2013. I skolebygget er det i dag kommunal barnehage. Værumkretsen omfatter blant annet grendene Eidshaug, Måneset, Gjerdinga, […]

Les mer

Episode 2: Ottersøy og omegn

Nærøysundet skolekrets Nærøysundet skolekrets er en av de største i Nærøysund kommune. Den strekker seg fra Marøya i vest til like før Strand i sørøst og Måneset i nordøst. Store deler av skolekretsen omfatter mye av det som inntil 1964 var gamle Nærøy kommune. I gamle Nærøy var Varøya senteret. Skolebygget lå litt lenger vest […]

Les mer