Episode 5: Skaga- og Laugaområdet

På nordvestsiden av Follafjorden ligger flere grender i det som vi i denne omgang har valgt å kalle Skaga- og Laugaområdet.

Skagaområdet er det første som møter deg dersom du kommer med ferge fra Namsos og Lund. Rettere sagt er det første som møter deg Hofles ferjekai. På de offisielle kartene til kartverket heter stedet derimot Hoflesja, og spør du en lokal innbygger vil han eller hun nok ønske deg velkommen til Hoflesjå. Hofles/Hoflesja/Hoflesjå er altså en av veiene inn og ut av Nærøysund.

Det er vanligvis flere biler på fergeleiet på Hofles. Dette er en av de viktigste innfallsportene til Nærøysund.

Litt videre bortover fylkesveg 760 passeres Kvisterø fjordcamping, som i flere tiår har tatt imot turister fra inn og utland. Skaga er for øvrig et område med mange gårder, hvor mange fortsatt er i full drift.

Gårdsdrift preger også resten av dette området. Ved enden av veien fra Skaga kommer du til Skagakorsen, hvor veien enten kan ta deg mot Kolvereid og Rørvik eller sørover mot Lauga og omegn. Før du kommer så langt som til Lauga, er det mulig å ta en avstikker til øya Øksninga som ligger mellom Skaga og Lauga. Øya har fastlandsforbindelse med bru.

Laugaområdet er et sentralt område i denne delen av Nærøysund. Ved krysset på Skjånes ligger den lokale coopbutikken som har kundetilfang fra et stort omland. Nordvestover ligger Storeval og veien går videre mot Varøya. Sørvestover så kommer man til Laugagårdene, Val og etter hvert Abelvær.

Strand er et knutepunkt i denne delen av kommunen. Her ligger blant annet områdets dagligvarebutikk.

Lauga var i sin tid hovedsete for den delen av Sverdrup-familien, som var markant i denne delen av landet. Flere av de kjente navnene innen Sverdrup-slekten stammer herfra. Mest markant er nok Georg Sverdrup, som i 1770 ble født på Lauga. Han vokste opp til å bli professor og universitetsbibliotekar, men kanskje var han først og fremst kjent som en sentral mann under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Gården som Sverdrup vokste opp på er borte, men i området finner du en minnebauta over eidsvollsmannen.

Til 17. mai 2014 ble det satt opp et skuespill for å minnes Georg Sverdrup på Laugtun ungdomshus som ligger rett ved bautaen. Ungdomslaget Laugen har sitt tilhold her og det er et aktivt lag som hvert år viser enten et skuespill eller revy på nasjonaldagen, så her holder man fast på feiringen av 17. mai som Georg Sverdrup var sentral i.

Når en passerer bautaen og kikker mot venstre, vil en få første glimt mot Val videregående skole. De holder til på eiendommen Lilleval, som viser til at dette er den minste av de to valene som stikker ut i Arnøyfjorden. Det meste av skolens område ligger langs Laugvågen. Val videregående skole ble startet opp som privat landbruksskole i 1916. To år senere ble den overtatt av Nord-Trøndelag fylke. Da fylkeskommunen ønsket å avvikle driften i 1972, kjøpte Norsk Luthers Misjonssamband skolen, og de har drevet den siden.

De siste årene har Val hatt en enorm utvikling. Skolen satser fortsatt utelukkende på naturbruk, men i tillegg til å være en landbruksskole, har skolen også hatt stor satsing på utdanning innen akvakultur. Val var blant de første i landet som satset på dette og har vært helt i teten på utdanning til blå sektor i mange år. I tillegg til å drive opplæring i oppdrett av tradisjonelle arter som laks, har skolen de senere årene også gjort en del satsinger på nye arter som kan egne seg for oppdrett, som tare, skjell med mer.

Val videregående skole har mange bygg på sitt område på eiendommen Lilleval. Dette er dette områdets største arbeidsplass.

Populariteten rundt akvalinja har ført til en god økning i elevtallet de senere årene. Også på landbrukssiden har skolen godt med elever. I tillegg til tradisjonell landbruksutdanning har skolen i mange år hatt en egen hestelinje.

Val disponerer et stort område og kan blant annet vise til et forholdsvis nytt og moderne ku- og sauefjøs og en ny idrettshall som ble innviet i 2019. Fra høsten 2019 har Val også blitt utvidet med egen grunnskoleavdeling. Det er også en barnehage på området som i likhet med skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.