Episode 10: Ytter- og Mellom-Vikna

De to store øyene Ytter-Vikna og Mellom-Vikna utgjør i dag det meste av skolekretsen til Austafjord oppvekstsenter.

Det er ikke sikkert du klarer å få med deg at du flytter deg fra Inner-Vikna til Mellom-Vikna. For i motsetning til Nærøysundet bru, som tar deg til Inner-Vikna fra Marøya og Langsundet bru som bringer deg videre til Ytter-Vikna, er den lille stålbrua som tar deg over sundet mellom Mellomvalan og Sundsvågen svært så unnselig. Men her ved denne brua starter altså Mellom-Vikna på fylkesveg 770. Du kan holde denne veien helt til du kommer til Austafjord. Men da får du ikke med deg de fleste grendene som ligger på strekningen. Også her er det klart at bosettingen i området ble til da båten på sjøen var ferdselsmåten. Fylkesvegen har mange avstikkere nordover og sørover i det den snirkler seg gjennom Mellom-Vikna og videre utover. Den første avstikkeren sørover kommer kort etter brua. Den går mot Settenøya og Innersund. Rett etter er det en ny avstikker mot nord mot Vangsfjord og Bremneset

Austafjord skole er kretsskole for de fleste barna på Mellom- og Ytter-Vikna. Her er det også barnehage.

Drag er blant de få stedene som ligger langs hovedvegen. Ikke lenge etter du har passert den gamle skolen – som har blitt et mye brukt grendehus og den store Gapahuken og brygga til Tore Gravseth på motsatt side – kommer det en ny avkjørsel nordover. Denne gang til Lysøya.

Neste avkjørsel går sørover. Da mot Kvalfjord. Dette var en av de gamle storgårdene på Vikna i gamle dager, og den tidligere staslige hovedbygningen er under oppussing. Tidligere riksantikvar Jørn Bolme var selv på befaring for å se på arbeidet for et par år siden, og han sa seg forelsket i plassen.

Austafjord har både butikk og skole, og blir dermed som et senter i denne delen av kommunen.

På turen videre passerer man avkjørsler til Lauvlia, Gravset og Kvernvika før en kommer til Horseng. Rett etterpå deler veien seg mot hver av de to største stedene på Ytter-Vikna og Mellom-Vikna, Austafjord og Garstad.

Garstad er kirkested og har vært det i flere hundre år. Dette har vært hovedkirkested for viknaværinger i generasjoner. Forholdsvis sentral plassering i forhold de ulike grendesamfunnene i nærheten når en kommer med båt, var nok en grunn til det. Garstad opplevde på 1980-tallet ei stor bygdemobilisering. Dette resulterte blant annet i etableringen av Viplast AS. De har siden oppstarten vært leverandør av isoporkasser for den lokale havbruks- og fiskeindustrien. Det var det lokale ungdomslaget UL Heimdal som i sin tid sto bak etableringen av Viplast, og de eier fortsatt en del av aksjene i selskapet.

Garstad har siden slutten av 1500-tallet vært kirkested for denne delen av kommunen. Dagens kirke var ferdigbygd i 1856.

På motsatt side av Svinøyfjorden, ved kirka, ligger Svinøya. Dette er en av få veiløse øyer igjen på Vikna hvor det fortsatt bor fastboende.

Videre vestover fra Garstad kan en kjøre mot Vågsenget. Dette er hjemplassen til Paul Woxeng, som var grunnleggeren av Woxengs samlinger – som i dag er blitt til Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Hans hjemplass er fortsatt i museets eie og har fått en stor oppgradering de senere årene. Plassen brukes av og til til arrangement i museets regi.

Skulle du velge å fortsette mot Austafjord i krysset mot Garstad, vil det ikke gå lenge før du når Ytter-Vikna. Et sikkert tegn på at du nærmer deg, er at du ser vindmøllene fra Ytre Vikna Vindpark. Parken ble offisielt åpnet i 2012. Per i dag er det 17 vindmøller i parken, men det er planer om utvidelse. Vindmølleparken har blitt et populært utfartssted og lokale lag og foreninger bidrar gjennom sommerhalvåret til salg av kaffe og vafler fra visningsbygget som er plassert oppe i parken. Her er det også spektakulær utsikt over området. På enkelte av dagene åpnes også bommen slik at det kan kjøres opp, noe som gjør området tilgjengelig for alle – uansett bevegelsesevne. Avkjørselen til vindmølleparken er rett etter Langsundbrua. Følger du denne veien videre, kommer du til blant annet Hunnestad og Tjønnsøya.

Bilferga MF «Haranes» går til Borgan. Dette er en av to ferjesamband innad i Nærøysund kommune. Borgan har vel 20 fastboende.

Fra Langsundbrua kan du også se verkstedhallen til Båt og Motorservice som er en av båtbyggerne i Nærøysund. Etter å ha blitt rammet av brann for noen år tilbake ble nyhallen reist og Båt og Motorservice har levert fiskebåter og andre fartøy til kunder over hele landet.

Etter et par kilometer så kommer du til Austafjord, som er Ytter-Viknas senter. Her ligger butikken og oppvekstsenteret og veien deler seg igjen. Den ene veien fortsetter vestover mot områder som Fjukstad, Ulsund, Storsula og Valøya. Valøya er et bygdesamfunn som har opplevd at flere unge familier har etablert seg de senere årene. Her finner du også en av tre kirker i Vikna. Valøy kirke er en ombygd skolebygning som brukes som kirke og forsamlingshus for folket i nærheten.

I dag er det hovedsakelig de store øyene med veiforbindelse som er bosatt av Viknaøyene. Men fortsatt finnes det hus igjen fra den tida mange flere av øyene var bosatt, som her på Skjærværet.

Videre nordover fra Austafjord går veien mot Borgan. Også her er det flere avstikkere ut mot mer sjønære grender, som Engesvika, Sylta, Anfinnesset, Hatlan og Lyngsnes.
På enden av veien ligger Ramstadlandet. Her er det fiskemottak og fergeleie. Ferga går til en av to øyer i Nærøysund som har ferge som eneste fastlandsforbindelse. Det er Borgan. Her bor det nå rundt tjue personer i det som er det nordvestligste bebodde området i Nærøysund kommune i dag.

Tidligere var det flere av de 6000 øyene og holmene som utgjør Vikna som var bebodd. I dag er det bare 2-3 øyer igjen uten veiforbindelse som er bebodd.