Episode 2: Ottersøy og omegn

Nærøysundet skolekrets

Nærøysundet skolekrets er en av de største i Nærøysund kommune. Den strekker seg fra Marøya i vest til like før Strand i sørøst og Måneset i nordøst. Store deler av skolekretsen omfatter mye av det som inntil 1964 var gamle Nærøy kommune.

I gamle Nærøy var Varøya senteret. Skolebygget lå litt lenger vest på Fikkan. Fikkan skole og Ottersøy skole ble slått sammen i 2005 og dette resulterte i Nærøysundet skole. Etter at privatskolen på Værum ble nedlagt i 2013, ble de fleste elevene derfra også overført til Nærøysundet skole.

Middelalderkirka på Nærøya er blant Nærøysunds viktigste kulturminner.

I skolekretsen er det mange sterke grendesamfunn. Varøya var som nevnt senter i gamle Nærøy kommune. Mye av infrastrukturen i grenda er borte, som butikk, aldersheim og bank, men grenda er fortsatt populær å bosette seg i. Det er kort vei til både Kolvereid og Rørvik og det er et flott område med nær tilgang til sjøen. Varøya kan også vise til et av distriktets flotteste idrettsanlegg med flere fotballbaner som brukes av spillere i alle aldre gjennom sesongen. Her er det også frisbeegolfbane og gode turmuligheter.

Selv om Fikkan skole har vært nedlagt i snart femten år, er det ikke konstant mørkt i den gamle skolebygningen. Det har blitt et aktivitetsbygg for nærområdet og brukes til selskap, kor- og korpsøvinger og andre møter og tilstelninger.

Like nord for Fikkan og Varøya finner du Bjørndalen, som er en meget god jordbruksgrend. Her ble det for alvor utbygging da «Selskapet for ny jord» startet bureising med offentlig støtte i 1912. I dette området finner du også Løypmotjønna som var det første stedet hvor den røde nøkkrosa som har preget Nærøys kommunevåpen ble oppdaget.

Varøya var senter i gamle Nærøy kommune før kommunesammenslåingen i 1964. Her ligger et av områdets flotteste idrettsanlegg.

Arnøya er et annet aktivt grendesamfunn som har opplevd god vekst og tilflytting de siste årene. Øya ligger vest for Varøya, og er også basen for flere lokale fiskebåter og det drives også en del landbruk på øya som har bruforbindelse med fastlandet.

Midt i skolekretsen ligger Marøya, som for mange er et kjent område på vei inn mot Rørvik. Etter at bruene på hver ende av øya kom for rundt 40 år siden, har Marøya hatt en rivende utvikling, og det ligger an til å fortsette. Flere bedrifter med tilknytning til havbruksnæringen har etablert seg her, blant annet oppdrettsselskapet SinkabergHansen, som har sitt hovedanlegg her; et anlegg som er i gang med å utvides kraftig. Det jobbes også med omfattende planer om utbygging av både næringsområde og boliger på Marøya.

Ottersøy har blitt et viktig industri- og havneområde. Plasseringen rett ved Nærøysundet gjør stedet egnet til denne type virksomhet.

Fra Marøya kan en også lett ta båt over til øya som har gitt navn til både Nærøy kommune og Nærøysundet. Nærøya har i over 1000 år vært et sentralt sted på kysten. Med plassering rett ved nordsiden av havstykket Folla, var det mange som kom innom der på tur sør- og nordover. En grunn til dette var at det lenge var et viktig handelssted, blant annet med Nærøymartnan. En annen grunn er at dette har vært et religiøst senter siden førkristen tid. Navnet Nærøya kommer av Njords øy, og det skal ha vært et hov tilegnet havguden Njord her. Etter kristningen av Norge ble det reist ei kirke her, og dette var en av de viktigste kirkene langs kysten. Kirka ble rammet av brann flere ganger, og etter brannen i 1848 ble den tatt ut av bruk og ny kirke ble reist på Lundring, på den andre siden av sundet. Kirkeruinen har blitt restaurert en del siden 1960-tallet, og spesielt etter at Nærøykirkas venner ble stiftet i 1997 har mye skjedd. Kirka har blant annet fått nytt tak, gulv, nye dører og vinduer. I 2016 raste deler av tårnveggen ut og det jobbes nå med å få reparert disse skadene.

På Marøystranda har Rørvik Marina etablert sitt nye serviceanlegg. Med blant annet landets største båtheis.

Ottersøy er i dag skolested for Nærøysundet skole, og har på mange måter blitt et knutepunkt i området. Ottersøy var fergeanløp før bruene til Rørvik ble åpnet i 1978 og 1981. Mange spådde at Ottersøy ville oppleve en nedgang etter at ferga ble avviklet, men slik har det ikke gått. Ottersøy er, foruten Rørvik og Kolvereid, det eneste tettstedet i Nærøysund som er registrert med over 200 innbyggere innenfor et begrenset geografisk område. Dette gjør at de er med på Statistisk sentralbyrås oversikt over landets tettsteder. Tettstedet har blant annet en dagligvarebutikk, en landbruksbutikk og frisør. Havneanlegget i Ottersøy har fått en stor oppgradering de siste årene og har blitt hjemmehavn for flere båter innen havbruksnæringen, i tillegg til at det går en god del frakt over havna. Det er variert næringsliv i Ottersøy og industriområdet på Purkholmen, som blant annet har en stor tørrdokk, er en viktig brikke i satsingen på serviceoppdrag for marin sektor i området rundt Nærøysundet.

Fortsetter du forbi Ottersøy i retning nordvest, kommer du blant annet til Torstad, som har ei av totalt 11 kirker i Nærøysund. På Torstad er det den gamle skolen som har blitt ombygd til kirke. Det er egen kirkegård litt bortenfor kirken.