Episode 4: Inner-Vikna

Inner-Vikna er som navnet tilsier den innerste (det vil si den østligste) av de tre store hovedøyene i Vikna. Øya er den nest største av Viknas rundt 6000 øyer og holmer og har et areal på 74,6 kvadratkilometer.

Rørvik ligger på Inner-Vikna, og foruten kystbyen kan en grovt dele Inner-Vikna inn i to deler; Sørsida og Nordsia. Sørsida kommer du lettest til om du svinger brått til høyre etter å ha kommet gjennom svingen fra Nærøysundbrua. For å komme til Nordsia, kan du kjøre gjennom Rørvik og fortsette nordover.

Sterling White Halibut har sitt kveiteklekkeri ved Ryemsjøen.

Vi starter reisen på Sørsida. Etter å ha passert både ambulansestasjon, verksteder og det nye boligområdet Sjøhaugen ved utkjørselen av Rørvik, er Ryem det første stedet en kommer til. På kartet skrives navnet Ryem, mens flyplassen som ligger her kalles Ryum Lufthavn Rørvik. For å gjøre det riktig så enkelt, sier lokalbefolkningen stort sett «Ryym» – uten både e og u i uttalen…

Ryem er fortsatt ei landbruksbygd, men ytternamdalinger assosierer kanskje stedet først og fremst med flyplassen. Flyplassen er en del av det norske kortbanenettet og ble åpnet i 1986. Den har flere daglige avganger, hovedsakelig mot Trondheim, og er naturlig nok viktig for hele Ytre Namdal – ikke minst med tanke på å opprettholde et sterkt og variert næringsliv i Nærøysund og omliggende kommuner. Flyplassen gjør at både innbyggere og besøkende kan komme seg til og fra for eksempel Oslo på kun to-tre timer.

Ved Ryemsjøen ligger også finner en lakseklekkeriet til Sterling White Halibut. Klekkeriet har gjennom 25 år vært ledende i arbeidet med kveiteoppdrett her i landet, og dermed også på verdensbasis.

Kvaløybyen er blant boligområdene som ligger ved utkanten av Rørvik om du kjører Engasvegen inn mot sentrum.

Ryem er også et godt utgangspunkt for turgåing – blant annet over til Rørvik. I Ryemslia ligger også Rørvik idrettslags hytte, kalt Einarhytta, som er et godt turmål enten du kommer fra Rørvik eller Ryem.

Kjører du videre fra Ryem, kommer du til flere viktige landbruksgrender som Dekkerhus, Evenstad og etter hvert Ofstad. Ved Evenstad ligger en av flere campingplasser i Nærøysund. Kleiva Camping er en populær campingplass ved Evenstadvågen. Ofstad er et aktivt grendesamfunn. Her ligger et av distriktets største forsamlingshus, og det er mang en ytternamdaling som har vært her på fest. Huset er fortsatt mye i bruk, både til fester, teateroppsetninger, bingo og andre arrangement.

Nærøysund kommune har nylig blitt eier av Nærøysundet fyr som ligger rett ved sundet som har gitt kommunen navn. Planen er at området rundt fyret skal utvikles til å bli et aktivitetssted for kommunens innbyggere.

Et stykke etter Ofstad ligger Lødding, som er krysset der veiene fra Sørsida og Nordsida møtes og går videre utover mot Mellom- og Ytre-Vikna. De første grendene som møter deg på Nordsia når du kommer denne veien, er Vikestad og Nordaunet; også dette sterke landbruksområder. Videre fram kommer du til Flerengstranda. Her ligger lakseslakteriet til Salmosea – tidligere kjent som Nils Williksen AS. Salmosea er ett av to lakseslakterier i Nærøysund og de slakter fisk fra flere lokale oppdrettere, som Midt-Norsk Havbruk, Salmonor og Bjørøya. Disse tre selskapene er også eierne av Salmosea.

Før du kommer tilbake til Rørvik, passerer du Hansvika. Også her finner du flere næringsaktører som er tilknyttet marin og maritim sektor i Nærøysund. I Hansvika holder blant andre båtbyggerne i Viknaslipen til. Her har også Midt-Norsk Havbruk og Moen Industributikk avdelinger. Hansvika er dessuten et populært boområde rett utenfor Rørvik sentrum. Det kan også være verdt å nevne at Hansvikmyra kan skilte med egen modellflybane som drives av den lokale modellflyklubben.

På Ryum ligger Rørvik lufthavn, et viktig tilbud for folk som bor og jobber i Ytre Namdal.

Dersom du tar en avstikker fra Hansvika og ikke returnerer til Rørvik, kan du komme til den fjerde største bebodde øya i Vikna; Lauvøya. Øya er landfast med bru over Kvalpsundet; ei bru som kan vise til Nærøysunds eneste trafikklys. Brua er smal og høy og derfor er det lysregulert for å unngå kaos på toppen. Lauvøya er også et populært boområde. Fram til nylig hadde Emilsen Fisk slakteri her, men de slo sammen sitt slakteri med SinkabergHansen. Emilsen Fisk har derimot fortsatt sitt hovedkontor på øya, der de også startet opp som et av de første oppdrettsselskapene i Namdalen.

Før du kommer til Lauvøya, kommer du til avkjørselen til industri- og havneområdene ved Stakkskaret og Kråkøya. Vikna kommune har gjort Kråkøya landfast og har etablert dypvannskai der. Med beliggenhet midt i skipsleia er potensialet stort for videre utvikling og etablering av ulik type virksomhet.

Kommunen og Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS har opparbeidet havn på Kråkøya litt nord før Rørvik sentrum. Her finnes også områder for videre utvikling av industri og annen næring.

Skal du tilbake til Rørvik, trenger du ikke å kjøre om Hansvika, men du kan kjøre over Engan. Dette er et idyllisk boligområde ut mot sundet. Her kan en oppleve at tettstedet Rørvik vokser innpå seg etter hvert som det blir flere og flere hus langs vegen.