Episode 3: Måneset

Værum skolekrets

Den gamle skolekretsen Værum omfatter grovt sett området mellom kysten og fjordarmen Sørsalten i øst opp mot Eiterfjorden i nord. Den offentlige skolen på Måneset ble avviklet i 2005, men det ble drevet privatskole fram til 2013. I skolebygget er det i dag kommunal barnehage.

Eidshaug er fastlandshavn for ferga til Gjerdinga.

Værumkretsen omfatter blant annet grendene Eidshaug, Måneset, Gjerdinga, Nubdalsenget, Fjær, Ramfjord, Rød, Rødseiedet og Sør-Eitran. Sør-Eitran tilhørte i sin tid gamle Gravvik kommune, men etter at det ble vei på land, soknet området like mye mot resten av værumkretsen. Resten av denne kretsen utgjorde de ytre deler av gamle Kolvereid kommune.

Fra gammelt av gikk ferdselen langs fjordene og da var Remmastrauman en viktig ferdselsåre. De trange strømmene mellom fjordene Nordsalten og Sørsalten forkortet sjøveien mellom de ytre deler og kommunesenteret på Kolvereid betraktelig. Det var derimot strie strømmer, og på slutten av 1800-tallet ble det bygd trekkveier der båtfolket kunne gå på land og trekke båtene sine gjennom sundet. Etter flere år med forfall ble det på 2000-tallet satt i gang et omfattende arbeid for å berge trekkveiene og i 2012 sto de restaurerte trekkveiene klare. Remmastrauman er et yndet turmål. Det er lett tilgjengelig med båt og det er anlagt en tursti fra Bjørkneset.

Øya Gjerdinga er også en del av kretsen. Dette er foruten Nærøya den eneste øya i dagens Nærøy kommune som har fastboende, men som er uten fast veiforbindelse. Bilferga «Vikna» trafikkerer daglig over fjorden fra Eidshaug. Gjerdinga har blitt et populært hytteområde, som gjør at det er mye aktivitet på øya. I dag bor det i underkant av 20 fastboende på Gjerdinga.

Kåre Holthe & Sønner er blant de største arbeidsplassene i området.

Måneset og Eidshaug ligger på hver sin side ved innløpet til fjorden Nordsalten. Begge stedene har vært viktige handelssteder. Ved byggingen av Bekkastraumen bru og Hestvik bru på 1980-tallet ble de to stedene knyttet nærmere sammen over landveien. Skal en kjøre fra Kolvereid til Eidshaug, kan man enten velge å kjøre over Saltbotnet og Horven eller via Ottersøy. Begge turene tar omtrent like lang tid.

Måneset har en av største arbeidsplassene i området, båtbyggeriet Kåre Holthe & sønner. De har spesialisert seg på å bygge raske og effektive båter for fiskeri- og havbruksnæringen. Det egenutviklede båtkonseptet har navnet Stinger, og siden oppstarten har båtbyggeriet levert over 60 slike båter. Mange av dem brukes av lokal havbruksnæring, men kunder over hele landet har handlet Stinger fra Måneset.

En annen av områdets store arbeidsplasser nærmer seg ferdigstillelse. Det er Midt-Norsk Havbruks nye settefiskeanlegg i Osan. Havbruksselskapet har hatt settefiskanlegg her siden 1980-tallet, men en investering i 200-millionersklassen gir et nytt moderne anlegg som kan produsere betydelig mer smolt og det mer effektivt enn tidligere.

Remmastrauman var i gamle tider den viktigste ferdselsåren mellom indre og ytre deler av gamle Kolvereid kommune. På 2000-tallet ble de unike trekkveiene gjennom strømmene pusset opp. Remmastrauman er et populært utfartsområde.

Da den offentlige skolen ble lagt ned for snart femten år siden, ble det satt i gang en bygdemobilisering i kretsen. Området gikk da under navnet Hummulen. Dette navnet er fortsatt igjen i det lokale brannvesenet. Hummulen brannvesen er et privat initiativ som ble startet da en gjeng på Måneset kjøpte sin egen brannbil og tilhørende utstyr. Tanken var å sikre ekstra brannberedskap til grenda ettersom det er et stykke unna brannstasjonen på Kolvereid. Det frivillige brannvesenet har senere oppgradert brannbilen sin og har også bidratt til å slukke branner.