Episode 11: Kolvereid

Da kommunestyret i Nærøy i 2002 vedtok at Kolvereid skulle få bystatus, ble kommunesenteret med ett Norges minste by; en status de har holdt på siden.

Kolvereid hadde i 2019 1709 innbyggere. Det betyr at Norges minste by har fått rundt 250 flere innbyggere enn de hadde da vedtaket om å bli by ble tatt.

For å kunne kalle seg en by må en ifølge loven ha minst 5000 innbyggere i kommunen og det må være en såkalt bymessig oppbygging av tettstedet. Det vil si at de viktigste tilbud finnes der. Det har Kolvereid. Kolvereid har et variert handelstilbud med dagligvarebutikker, klesbutikker og andre faghandeltilbud. Hit kom også Ytre Namdals første vinmonopolutsalg i 1998.

Kolvereid blir ett av to senter i Nærøysund. Kommunehuset på Kolvereid skal blant annet huse Nav-kontoret, Strategi og Samfunn og økonomiavdelingen. Helse og velferd skal også ha hovedsete på Kolvereid.

Kolvereid er også skolesenter for de som hører til dagens Nærøy kommune. Siden starten på 1970-tallet har alle i kommunen gått på ungdomsskole på Kolvereid. I løpet av 2020 åpner også den nye barneskolen på Kolvereid. Den gamle ble brannrammet i 2015. Kolvereid skole er fra sist skoleår blitt en 1.-10. skole med felles ledelse for både barneskole og ungdomsskole. Inn i det nye bygget skal også det offentlige biblioteket på Kolvereid.

Rett ved den nye skolen bygges det også ny idrettshall som vil gi et godt tilbud til innbyggerne. Kolvereid har generelt et godt tilbud til de som driver med idrett. Det er kunstgressbane i samme område og Kolvereid idrettslag har opparbeidet flotte turløyper i nærhet til sentrum som gir gode forhold for å komme seg ut i marka både sommer og vinter. På vinteren er det rundt en mil med lysløype nesten rett utenfor trappa til innbyggerne.

Kolvereid har et allsidig kulturliv, med flere kor, korps og andre kulturtilbud. Hver sommer arrangeres også Kolvereiddagene. Dette skaper mye liv i sentrum i Norges minste by.

Kolvereid har også gode forhold for de som er interessert i kultur. Kulturhuset som ble bygd på slutten av 1980-tallet har ukentlig kinoforestillinger, samt at det er et av stoppestedene til Riksteatret. Huset brukes også av lokale aktører i ulike sammenhenger og er en viktig møteplass for innbyggerne i hele Nærøysund.
Norges minste by har også flere aktive aktører innen kulturlivet, blant annet flere kor, både for voksne og barn samt aktive korps, også det for både barn og voksne. Stedet har også mange andre lag og foreninger som tilbyr aktivitet for innbyggerne.

Et av de nyeste tiltakene i Kolvereid sentrum er en ny aktivitetspark ved torget. Denne er mye brukt etter at den ble satt opp høsten 2019.

Kolvereid har vært kirkested i over 200 år og rett ved Kolvereid kirke ligger den over 100 år gamle prestegården. Den har stått ubebodd i noen år, men nå jobbes det med å få til en kunstutstilling i bygget. Samtidig kan dette bli en møteplass for innbyggere og gjester til Kolvereid.
Foruten å være et viktig handelssted, har Kolvereid et variert næringsliv. Ved Kolvereidvågen har Moen Marin hatt tilhold i snart 100 år og her bygges nye båter og det utføres service på båter som allerede er ferdigbygd.

Kolvereid blir ett av kommunesentrene i Nærøysund kommune sammen med Rørvik. På kommunehuset vil både Nav-kontoret, økonomiavdelingen, Strategi og samfunn samt Helse og velferd ha sine hovedkontor i den nye kommunen.