Episode 6: Rørvik

Kystbyen Rørvik er med sine rundt 3200 innbyggere det største tettstedet i Nærøysund kommune. Veksten er på rundt 700 personer siden inngangen til 2000-tallet.

Rørviks virkelig utvikling startet på slutten av 1800-tallet, da kjøpmann Johan Berg etablerte handelssted her. Den 140 år gamle Berggården var sentral i Johan Bergs virksomhet. Den står fortsatt intakt i Rørvik sentrum, og driftes i dag som museum – som en del av Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Museet Midt.

Om Johan Berg ville kjent seg igjen i dagens Rørvik er nok tvilsomt. Vi snakker fortsatt om et handelssted slik det var på Bergs tid, men det er bygd mye og utvidet en god del siden den gang. Statistisk sentralbyrås oversikt viser at bare i perioden 2000 til 2018 har arealet for tettstedet blitt økt fra 1,66 til 1,82 kvadratkilometer. Og Rørvik fortsetter å vokse. Det siste tiåret har det blitt etablert flere nye boligfelt på begge sider av kystbyen.

Bryggerekka ved Norveg består av gamle sjøhus som kommer fra hele Nærøysund kommune. Dette er et av de mest fotograferte områdene i kystbyen.

Rørviks utvikling har siden etableringen av handelsstedet vært svært avhengig av at skipsleia går i Nærøysundet rett ved Rørvik. Dette er første stopp etter havstykket Folla, eller siste stopp før Folla skal passeres. 2. juli 1893 var Rørvik det aller første stoppestedet på kaptein Richard Withs første tur med hurtigruta, som den gang gikk fra Trondheim til Hammerfest. Siden har Rørvik vært fast anløpssted for hurtigruteskipene. Inntil sommeren 2019 lå sørgående og nordgående hurtigrute til kai samtidig i Rørvik, men nye rutetider gjør at sørgående nå kommer først til kai – etterfulgt av nordgående.

I mer enn 125 år har Rørvik vært anløpssted for hurtigruteskipene, og hurtigruta har vært viktig for utviklingen av Rørvik.

Foruten hurtigruteanløp har Rørvik også flere daglige hurtigbåtavganger til og fra Namsos, samt nordover mot Leka.

Som nevnt har Rørvik forandret seg mye siden Johan Bergs tid, steinfyllinger har endret området mot sundet og gitt plass til nye bygg og veier. Om en sammenligner bilder fra Rørvik fra 1950-tallet og i dag er det nesten ikke å kjenne igjen. De senere årene har også byggearbeid preget tettstedet.

Rørvik har i dag et godt handelstilbud fra dagligvarer og klær til biler og traktorer. Den store boligutbyggingen har gjort at det er god tilgang på boliger i ulik størrelse og utførelse.

Kystmuseet har ikke bare Berggården i Rørvik sentrum. Siden det sto ferdig i 2004, har museumsbygget Norveg vært et landemerke ved innseilingen til Rørvik sørfra. Museet tar for seg kysthistorie fra den første tiden det er registrert bosetting på Namdalskysten og fram til vår tid. De senere årene har museet hatt samarbeid med Salmonors visningsanlegg. Visningsbåten Sunniva tar publikum med ut til et av Salmonor sine anlegg for å fortelle om havbruksnæringen – og i tillegg går turen til Sør-Gjæslingan. Sør-Gjæslingan er et vernet fiskevær som består av både private og offentlig eide bygg. Det er kommunen som eier byggene i Sør-Gjæslingan, men de forvaltes av Museet Midt og Kystmuseet. Museet leier blant annet ut rorbuer i fiskeværet og dette er en god mulighet til å oppleve et av de aller største fiskeværene sør for Lofoten, som samtidig er holdt intakt.

Rørvik har hurtigbåtanløp mot Namsos og Leka. Dette tilbudet gjør det raskt å komme seg til og fra blant annet sykehuset i Namsos.

Museet har dessuten reist en rekke gamle sjøhus og brygger som er hentet fra ulike deler av Nærøysund-kommunene. Disse utgjør nå en bryggerekke på den andre siden av pollen ved Norveg.

Rørvik er ikke bare et senter innen havbruk og handel. Her er det også flere andre arbeidsplasser. Telenor har en stor avdeling i nabobygget til Norveg. Bygget kalles Søsterskipet og både Norveg og Søsterskipet er tegnet av arkitekt Gudmundur Jonsson. Også andre finansselskap har avdelinger på Rørvik. Den største av disse er Arvato Bertelsmann.

En annen stor arbeidsplass er Ytre Namdal videregående skole som er en av to videregående skoler i Nærøysund kommune. YNVS eies av Trøndelag fylkeskommune og tilbyr en rekke ulike utdanningsretninger.

Samlokalisert med den videregående skolen er Ytre Namdal fagskole, som også er drevet av Trøndelag fylkeskommune. Skolen er en maritim fagskole med toårig skipsoffiser- og maskinistutdanning.

En viktig brikke i utdanningen av skipsoffiserer og maskinister er en annen institusjon som er lokalisert på skoleområdet. Sikkerhetssenteret Rørvik har bygd opp et stort simulatoranlegg for skip samt undervisningslokaler vegg i vegg med YNVS og Ytre Namdal fagskole. Sikkerhetssenteret Rørvik er et aksjeselskap der både fylkeskommunen og private aktører er medeiere. I tillegg til å brukes i undervisningen internt på huset, tilbyr Sikkerhetssenteret Rørvik også ulike kurs for rederi og andre kunder der ansatte trenger videreutdanning og sertifisering.

Rørvik fikk i 2019 et moderne helsehus, som bare er ett av mange nye bygg i kommunesenteret de siste årene.

Rørvik er et av to kommunesenter i Nærøysund kommune. På kommunehuset i Rørvik vil avdelingene Oppvekst og familie og Teknisk ha sine hovedkontor. Her blir også de fleste fra stabstjenester og IT-tjenester plassert.

Rørvik har også nylig fått et helt nytt helsehus i tilknytning til Rørvik sykestue. Nå er det meste av helsetjenester samlet i et moderne bygg midt i sentrum. Til jul 2019 skal også nye Rørvik kirke innvies. Den gamle ble skadd i brann og revet i 2012.