Episode 11: Kolvereid

Da kommunestyret i Nærøy i 2002 vedtok at Kolvereid skulle få bystatus, ble kommunesenteret med ett Norges minste by; en status de har holdt på siden. Kolvereid hadde i 2019 1709 innbyggere. Det betyr at Norges minste by har fått rundt 250 flere innbyggere enn de hadde da vedtaket om å bli by ble tatt. […]

Les mer

På vei inn i ny kommune

1. januar 2020 vil Vikna og Nærøy kommuner være historie og rundt 9600 personer kan kalle seg nærøysundinger. I løpet av de 754 dagene som da har gått siden Stortinget gjorde det endelige kommunesammenslåingsvedtaket, har det grunnleggende arbeidet med å etablere Nærøysund kommune blitt gjort. Det å bygge en helt ny kommune er langt fra […]

Les mer

Episode 10: Ytter- og Mellom-Vikna

De to store øyene Ytter-Vikna og Mellom-Vikna utgjør i dag det meste av skolekretsen til Austafjord oppvekstsenter. Det er ikke sikkert du klarer å få med deg at du flytter deg fra Inner-Vikna til Mellom-Vikna. For i motsetning til Nærøysundet bru, som tar deg til Inner-Vikna fra Marøya og Langsundet bru som bringer deg videre […]

Les mer

Gründere og optimister

Næringslivet i Nærøysund er langt fra statisk. Hvert år kommer det til nye bedrifter og firma. En kan si at gründerånden lever godt i Nærøysund kommune. I løpet av 2018 ble det registrert 91 nye bedrifter i Nærøy og Vikna. Dette var et rekordår, og en økning på 50 prosent i forhold til året før. […]

Les mer

Episode 9: Abelvær

Abelvær har i likhet med eksempelvis Rørvik nytt godt av sin sentrale plassering ut mot havstykket Folla. Opprinnelsen til navnet Abelvær kan være Appelvær, oppkalt etter presten og proprietæren Christopher von Aphelen som bygde flere rorbuer på Namdalskysten. Det kan også komme av navnet Abel eller Appelonia. Uansett opphav på navnet har Abelvær vært et […]

Les mer

Reiseliv og turisme

Det har i mange år vært en del fokus på reiseliv og turisme på Namdalskysten, og flere aktører har tilrettelagt for både overnatting og opplevelser i ulike deler av Nærøysund. Om du som turist kommer til Nærøysund, har du flere muligheter til å overnatte. Det finnes hotell både på Kolvereid og i Rørvik, begge forholdsvis […]

Les mer

Episode 8: Salsbruket

I 2020 kan grenda ved enden av Oppløyfjorden vise til 300 år med industrihistorie. Det var i 1720 at den første saga ble etablert ved Oppløyelva. Nærheten til vannkraft har vært viktig for utvikling av det tradisjonsrike industristedet. Selv om det ble etablert sagbruk i 1720, var det etableringen av Salsbruket Tresliperi som virkelig fikk […]

Les mer

Industri før og nå

Nærøysund har og har hatt flere industribedrifter. Ulike deler av kommunen er bygd opp på bakgrunn av ulike næringer. Fiskeindustrien har naturlig nok vært viktig i området. Nærheten til gode fiskefelt har bidratt til mange arbeidsplasser – også på land. Det gjelder også i dag med den store satsingen på havbruk. Havbruksindustrien er i dag […]

Les mer

Episode 7: Gravvik

Gravvik utgjør den nordvestligste delen av Nærøysund kommune, og var faktisk egen kommune fra 1909-1964 – etter å ha blitt utskilt fra Leka kommune. Så etter 55 år som egen kommune og etter det 55 år som en del av Nærøy kommune, blir gravvikingene nå en del av Nærøysund. Gravvik strekker seg grovt sett fra […]

Les mer

Handel i Nærøysund

Nærøysund kommune har et godt handelstilbud, både for innbyggere og besøkende. Også utenfor sentrene finnes nærbutikker som gir innbyggerne gode tilbud. Handelsvirksomheten i Nærøysund er i stor grad sentrert rundt Kolvereid og Rørvik. Begge de to kommunesentrene har et variert utvalg av butikker. Her får en kjøpt alt fra dagligvarer og klær til biler, båter […]

Les mer