Næringslivet i Nærøysund er langt fra statisk. Hvert år kommer det til nye bedrifter og firma. En kan si at gründerånden lever godt i Nærøysund kommune.

I løpet av 2018 ble det registrert 91 nye bedrifter i Nærøy og Vikna. Dette var et rekordår, og en økning på 50 prosent i forhold til året før. 2019 ligger an til å bli et mer normalår med totalt 58 registrerte bedrifter i skrivende stund.

Havbruksnæringen er en viktig bidragsyter til at gründerånden har blitt godt etablert i Nærøysund. Både oppdrettsselskapene og de mange som driver i servicenæringen tilknyttet havbruk er startet av lokale gründere.

Gründervirksomheten har vært viktig for den veksten som Nærøysund-kommunene har sett de senere årene. Det at lokale aktører har tatt sjansen og startet opp sin egen virksomhet, har vært viktig for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i regionen. En stor andel av næringslivet i Nærøysund er lokalt eid, og det har bidratt til utviklingen. Blant annet er det meste av det som skjer innen havbruksnæringen i området lokalt eid. Det gjelder både oppdrettsselskapene og serviceselskapene som er tilknyttet næringen. Serviceselskapene er i stor grad et godt eksempel på god gründervirksomhet. Her har lokale aktører sett en mulighet etter hvert som havbruksnæringen har vokst og skapt arbeidsplasser både for seg selv og for andre.

Garstad Hundesportsenter var en av 91 nystartede i selskap i 2018. I 2019 er antallet nye bedrifter rundt seksti.

Nærøysund har også bedriftsetablerere i andre næringsområder enn havbruk, og gründere bidrar til at kommunen har et variert næringstilbud. Totalt har Nærøysund rundt 1300 små og store bedrifter. Det er næringsvirksomhet over hele den vidstrakte kommunen, og flere av grendesamfunnene kan takke driftige gründere og ildsjeler for at det finnes aktiv næringsvirksomhet i bygdene. Flere av industribedriftene utenfor sentrene er startet opp i det små av engasjerte personer. Også i sentrene så er det mange som starter virksomhet, blant annet har flere av butikkene og de andre servicetilbudene som finnes på Kolvereid og Rørvik blitt startet opp av gründere. Disse har vært viktige for handelstilbudet i regionen.