Det har i mange år vært en del fokus på reiseliv og turisme på Namdalskysten, og flere aktører har tilrettelagt for både overnatting og opplevelser i ulike deler av Nærøysund.

Om du som turist kommer til Nærøysund, har du flere muligheter til å overnatte. Det finnes hotell både på Kolvereid og i Rørvik, begge forholdsvis nyoppusset. I tillegg driver mellom 15 og 20 andre aktører i kommunen med overnatting. Nærøysund har flere campingplasser, samt at det finnes flere rorbuanlegg og andre overnattingsmuligheter i ulike deler av kommunen.

Museet Midts avdeling Kystmuseet Rørvik har sitt hovedområde i Rørvik sentrum. I tillegg til Norveg-bygningen omfatter deres område også bryggerekken og Berggården handelssted. Bryggerekken består av sjøhus som er flyttet fra ulike deler av Nærøysund kommune til museumsområdet. Bryggene inneholder blant annet båtutstillinger.

De ulike aktørene retter seg mot forskjellige kundegrupper. Hos flere av campingplassene og overnattingsstedene er det eksempelvis fisketurister som utgjør hovedtyngden av kundemassen, de fleste av disse fra utlandet. Ellers er det også de som satser på overnatting til gjennomreiseturister.

Noen av de mest spesielle overnattingsstedene i kommunen finner en i det gamle fiskeværet Sør-Gjæslingan. Her kan en overnatte i rorbuer som i stor grad er slik de var den gang vinterfisket var på det største og flere hundre fiskere fra et stort omland bodde her i sesongen. Sør-Gjæslingan er blant Nærøysunds mest unike reisemål. Fiskeværet er fredet som kulturmiljøområde og er en unik mulighet til å oppleve et av kystens største fiskevær som i stor grad er intakt. Det er ingen fastboende i Sør-Gjæslingan, men mange av husene brukes som fritidsboliger av etterkommere av de som bodde der tidligere, samt at kommunen eier en del bygg som er forvaltet av Museet Midt og Kystmuseet Rørvik. Det er sistnevnte som står for utleie av rorbuene i Sør-Gjæslingan.

Det gamle fiskeværet Sør-Gjæslingan er blant Nærøysunds fremste turistmål. Her kan du bo i gamle rorbuer – og i den ærverdige væreierboligen.

Nærøysund har en allsidig natur som gir mange muligheter for aktiviteter. I de indre delene av kommunen er det natur som er godt egnet til turgåing. Et omfattende arbeid i både Nærøy og Vikna de senere årene med å merke turløyper gjør det lettere å finne fram, også for de som ikke er godt kjent i området. Nærøysund og omliggende områder er også godt egnet for sykkelturer. Det er blant annet et godt utgangspunkt for øyhopping med sykkel langs Namdalskysten eller Helgelandskysten. Nærøysund har også fine sykkelområder med forholdsvis flatt terreng. En tur mellom Rørvik og Abelvær langs det som kalles Landnåmsvegen er en sykkeltur som kan gjennomføres av de fleste, og på veien er det mange ting å se og flotte stoppesteder. En tur rundt Vikna er også å anbefale, det samme via Ottersøy, Eidshaug og Kolvereid. Mulighetene er mange.

Med båten «Sunniva» kan du gjennom Salmonors visningssenter få komme ut på en aktiv oppdrettslokalitet.

Det er også mange muligheter for aktiviteter i og på vann. Nærøysund byr blant annet på flotte muligheter til dykking. Det er dessuten et meget godt padleområde, og flere aktører driver med utleie av kajakk for de som ønsker å prøve dette. Ellers er området fint for fiske og rekreasjon på vannet.

Nærøysund kan også by på en del andre severdigheter. Nærøykirka og resten av den historiske øya Nærøya er verdt et besøk. Dette er en middelalderkirkeruin. Kirka har fått en del løft de senere årene og fremstår i dag som en fullverdig kirke. Nærøya var i flere hundre år senteret på Namdalskysten, både på grunn av kirka og på grunn av handel som foregikk der.

Nærøykirka er et av Nærøysunds eldste og mektigste kulturminner, og er verdt et besøk

Trekkveiene i Remmastrauman er et annet spesielt kulturminne som har fått en oppgradering i de senere årene. De ligger i et trangt sund som binder fjordene Nordsalten og Sørsalten sammen. Betongkonstruksjonene har blitt renovert og fremstår nå som den gang de var viktig for at folk skulle kunne ta snarveien med båt gjennom de strie strømmene. Remmastrauman er tilgjengelig både til fots og med båt.

I 2004 åpnet det som er fyrtårnet i Nærøysunds turistsatsing – kystkultursenteret Norveg. Norveg tar for seg kystens historie fra de første menneskene etablerte seg her og fram til vår tid. Museet har samarbeid med Salmonors visningssenter som på sommeren bringer turister og andre interesserte ut til oppdrettsanlegg for å se hvordan moderne havbruk fungerer. Dette opplegget inneholder også en tur innom Sør-Gjæslingan.

Abelvær Gård er en av rundt 20 aktører som tilbyr overnatting i Nærøysund. Her finner du også Styrmandens Pub på den gamle Væreiergården.

Nærøysund har også mye mer å by på for tilreisende, og med en stadig økende etterspørsel etter opplevelser er det flere som begynner å tilby ulike opplegg for både fastboende og tilreisende.