Nærøysund har og har hatt flere industribedrifter. Ulike deler av kommunen er bygd opp på bakgrunn av ulike næringer.

Fiskeindustrien har naturlig nok vært viktig i området. Nærheten til gode fiskefelt har bidratt til mange arbeidsplasser – også på land. Det gjelder også i dag med den store satsingen på havbruk. Havbruksindustrien er i dag stor i Ytre Namdal, men forholdsvis lite av råstoffet som produseres her blir videreforedlet lokalt. Rørvik har derimot en stor sjømatprodusent i Rørvik Fisk, som med sin merkevare «Rørvik» har gjort seg bemerket med fiskemat som selges over hele landet. Oppstarten på fabrikken på Abelvær har også gitt økt foredling av fisk, selv om ikke alt råstoffet her er hentet lokalt. Det er også andre aktører som driver med foredling. Gjert Emilsen har startet Gjerts Gourmet, som er fiskeforedling i mindre skala.

Rørvik Fiskmat har opparbeidet seg en sterk merkevare med fiskematprodukter med navnet «Rørvik». De er de største videreforedlerne av sjømat i Nærøysund.

Industrien i Nærøysund er ikke bare produksjon av fiskemat. Båtbyggerindustrien er omtalt i en egen artikkel på denne siden. En av de største industribedriftene i dag er Viplast, som holder til på Garstad. De driver isoporkasseproduksjon for lokal sjømatindustri. På Foldereid er det husproduksjon hos Skeiebygg.

Båtbyggerindustrien er fortsatt stor i Nærøysund og det finnes båtbyggere flere steder i kommunen. Dette bildet er fra Viknaslipen i Hansvika.

Når en snakker industrihistorie i Nærøysund, kommer en ikke unna Salsbruket. Denne bygda ble i sin tid grunnlagt på bakgrunn av industrivirksomheten til Salsbruket Tresliperi. Brannen i 1985 satte en stopper for deres virksomhet, men det finnes fortsatt en del industriell aktivitet ved Opløfjorden. Blant annet Kystvinduer, som produserer vinduer og dører i PVC på oppdrag. Havbruk Service er også blitt en stor aktør innen røropplegg og rørsveising for både havbruksnæringen og andre kunder. Stedet har også ett av flere settefiskanlegg i Nærøysund kommune.

Etter noen års stillstans er det igjen aktivitet i de gamle fiskeindustrilokalene på Abelvær.

Abelvær er et annet sted som er bygd opp rundt industrietablering. Nærheten til fiskefeltene og Folda gjorde det ideelt å etablere hermetikk- og filetfabrikk her. Fabrikken har nå fått ny virksomhet etter å ha stått stille i flere år.