På vei inn i ny kommune

1. januar 2020 vil Vikna og Nærøy kommuner være historie og rundt 9600 personer kan kalle seg nærøysundinger. I løpet av de 754 dagene som da har gått siden Stortinget gjorde det endelige kommunesammenslåingsvedtaket, har det grunnleggende arbeidet med å etablere Nærøysund kommune blitt gjort. Det å bygge en helt ny kommune er langt fra […]

Les mer

Gründere og optimister

Næringslivet i Nærøysund er langt fra statisk. Hvert år kommer det til nye bedrifter og firma. En kan si at gründerånden lever godt i Nærøysund kommune. I løpet av 2018 ble det registrert 91 nye bedrifter i Nærøy og Vikna. Dette var et rekordår, og en økning på 50 prosent i forhold til året før. […]

Les mer

Reiseliv og turisme

Det har i mange år vært en del fokus på reiseliv og turisme på Namdalskysten, og flere aktører har tilrettelagt for både overnatting og opplevelser i ulike deler av Nærøysund. Om du som turist kommer til Nærøysund, har du flere muligheter til å overnatte. Det finnes hotell både på Kolvereid og i Rørvik, begge forholdsvis […]

Les mer

Industri før og nå

Nærøysund har og har hatt flere industribedrifter. Ulike deler av kommunen er bygd opp på bakgrunn av ulike næringer. Fiskeindustrien har naturlig nok vært viktig i området. Nærheten til gode fiskefelt har bidratt til mange arbeidsplasser – også på land. Det gjelder også i dag med den store satsingen på havbruk. Havbruksindustrien er i dag […]

Les mer

Handel i Nærøysund

Nærøysund kommune har et godt handelstilbud, både for innbyggere og besøkende. Også utenfor sentrene finnes nærbutikker som gir innbyggerne gode tilbud. Handelsvirksomheten i Nærøysund er i stor grad sentrert rundt Kolvereid og Rørvik. Begge de to kommunesentrene har et variert utvalg av butikker. Her får en kjøpt alt fra dagligvarer og klær til biler, båter […]

Les mer

Havbrukskommunen

Etter sammenslåingen blir Nærøysund kommune landets største havbrukskommune. I løpet av de siste 40 årene har havbruksnæringen blitt hjørnesteinsvirksomheten i Nærøysund kommune. Hovedtyngden av oppdrettsvirksomheten i Nærøysund kommune utføres av de fire lokale havbruksselskapene SinkabergHansen, Midt-Norsk Havbruk, Salmonor og Emilsen Fisk. Av de store nasjonale selskapene er det bare Mowi (tidligere Marine Harvest) som er […]

Les mer

Landbrukskommunen

Nærøysund kommune blir en viktig del av matregionen Ytre Namdal. Det er lett å tenke på blå sektor når en snakker om mat fra vår region – men det de lokale gårdbrukerne produserer, metter også veldig mange mennesker. Det er for tiden registrert over 150 aktive gårdsbruk i dagens Nærøy og Vikna. Det er riktignok […]

Les mer

Fiskerikommunen

En viktig årsak til bosetting i Nærøysund-området har alltid vært tilgangen til havet og de ressursene som finnes her. Kommunen vil bli Trøndelags største fiskerikommune, til tross for at antallet fiskere har gått mye ned de siste tiårene. Fiskerihistorien på Namdalskysten går tilbake til steinalderen. I dag er kanskje Sør-Gjæslingan det mest kjente fiskeværet, men […]

Les mer

Kystfolk med solid båtbyggertradisjon

Nesten uansett hvor du befinner deg i Nærøysund kommune, har du kort vei til sjøen. Selv om det er stor forskjell på naturen fra innerst i Foldereidfjellene og ytterst på Ytter-Vikna, er fellesnevneren at de aller fleste i kommunen har bosatt seg rundt fjordarmene og nært havet. Hovedgrunnen er nok at de fleste grendesamfunnene er […]

Les mer

Gode opplæringsinstitusjoner

Gode opplæringsinstitusjoner Nærøysund vil få seks offentlige grunnskoler, en privat grunnskole, to videregående skoler og 17 barnehager. Med spredt bosetting får kommunen også en spredt skole- og barnehagestruktur. I skoleåret 2019/2020 er det seks skoler i kommunal drift, i tillegg til en privat skole som ble startet denne høsten. Ved skolestart i år ble undervisningen […]

Les mer