Gode opplæringsinstitusjoner

Nærøysund vil få seks offentlige grunnskoler, en privat grunnskole, to videregående skoler og 17 barnehager.

Med spredt bosetting får kommunen også en spredt skole- og barnehagestruktur. I skoleåret 2019/2020 er det seks skoler i kommunal drift, i tillegg til en privat skole som ble startet denne høsten. Ved skolestart i år ble undervisningen på Abelvær skole avviklet på grunn av lavt elevtall.

Rørvik skole er den største skolen i Nærøysund med rundt 600 elever. Her er noen av dem samlet i forbindelse med Internasjonal dag i oktober 2019.

Rørvik skole er den største med rundt 600 elever og 120 ansatte. Gravvik oppvekstsenter har i inneværende år det laveste elevtallet med ti elever.

Rørvik er en skole med elever fra 1. til 10. klasse. Fra og med dette skoleåret er også Kolvereid skole for elever på disse trinnene. Her kommer elevene fra de tre andre skolene i dagens Nærøy kommune for å gå på ungdomstrinnet. Foldereid, Gravik og Nærøysundet skoler er dermed de eneste 1.-7. klasse-skolene i Nærøysund. I tillegg til Kolvereid og Rørvik er også Austafjord oppvekstsenter en 1.-10.-skole.

Nærøysundet skole er en av tre fulldelte skoler i Nærøysund.

Det blir tre oppvekstsenter i Nærøysund; Foldereid, Gravvik og Austafjord. Dette er skoler der barnehage og skole er under samme ledelse. De tre andre – Rørvik, Kolvereid og Nærøysundet – er rene skoler uten barnehage tilknyttet seg. Disse tre har et fulldelt tilbud, det vil si at hver klasse går alene. På de tre oppvekstsentrene har elever fra ulike klassetrinn en del undervisning samlet.

I tillegg til de offentlige skolene ble det i høst startet en privat grunnskole på Val. Det er Val skoler AS som driver denne sammen med sin videregående skole. Val videregående skole er én av to videregående skoler i Nærøysund. Privatskolen på Val er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband og fokuserer på naturbrukutdanning. De har tre studieretninger på dette området – landbruk, hest og akva. Skolen er blant de ledende i landet på akvakulturutdanning på videregåendenivå.

Foldereid er Nærøysunds nest minste skole.

I tillegg til private Val videregående skole, huser Nærøysund også den fylkeskommunale Ytre Namdal videregående skole, som har tilhold på Rørvik. Skolen tilbyr utdanning innen en rekke yrkesfag som bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, naturbruk, restaurant- og matfag, samt teknikk og industriell produksjon. I tillegg har de tilbud innen studiespesialisering. Samlokalisert med skolen er Ytre Namdal fagskole, som tilbyr høyere utdanning for skipsoffiserer og maskinister.

Nærøysund kommune har totalt 17 barnehager fordelt over hele kommunen. 11 av disse er private barnehager, mens seks drives av kommunen. Det er god barnehagedekning i kommunen, og flere av grendene har barnehagetilbud, samt at det er flere barnehager både på Kolvereid og Rørvik.