Episode 1: Foldereid

Foldereid, eller som det sies på folkemunne; Fallre eller Fallri – utgjør den østligste delen av Nærøysund. Fram til 1964 var Foldereid egen kommune som strakte seg fra området ved Saltbotnet og ut mot Kongsmoen. Kongsmoen ble ved forrige kommunereform en del av Høylandet kommune. Foruten selve tettstedet Foldereid, består kretsen av mange grender, i hovedsak plassert langs Foldafjorden.

Foldereid har alltid vært et knutepunkt – mellom innland og kyst og mellom nord og sør. Da Foldafjorden var den viktigste ferdselsåren i området, var veien kort over mot Kolbotnet og Bindalsfjorden. Den aller første postveien til lands mellom Sør-Norge og Nord-Norge gikk over her. Foldafjorden var også en viktig ferdselsåre mellom indre og ytre deler av Ytre Namdal.

Foldereid er fortsatt et knutepunkt i regionen. Fylkesveg 17, også kjent som Kystriksvegen, går igjennom tettstedet Foldereid og tar folk både nordover mot Helgelandskysten og sørover mot indre deler av Namdalen. Den 50 år gamle Foldabrua fungerer som en portal inn mot Nærøysund kommune fra øst – der den spenner over den smaleste delen av Foldafjorden.

Kaffebesøk hører med når man gjester Foldereid – inngangsporten til den nye kommunen.

På Foldereid starter også fylkesveg 770, som går som en hovedfartsåre gjennom hele den nye kommunen, helt fram til Austafjord.

Foldereid har vært kirkested i mange hundre år. Allerede ved reformasjonen var det registrert kirke her.

Som trafikknutepunkt har også Foldereid vært et handelssted i mange generasjoner. I dag har stedet en dagligvarebutikk. Jokerbutikken har også en tilhørende kafé og drivstoffpumper. Dette er også møtepunktet for busser fra vest, nord og sør. Av annen næringsvirksomhet kan overnattingsstedet Foldereid Gjestehus, verkstedet Folla Auto, byggvarebutikken og husfabrikanten Skeiebygg og Åbogen gartneri, nevnes.

Foldereid har også et rikt lag- og foreningsliv. Grenda kan blant annet vise til to korps, to kor og et aktivt idrettslag, samt flere andre aktive foreninger av ulik art. Foldereid hornmusikklag har holdt det gående i 120 år og Foldereid skolekorps er blant de få rene skolekorpsene igjen i Nærøysund. På korfronten har Kor Trivelig Foldereid Songlag i over ti år samarbeidet på tvers av kommunegrensene nordover og slått sine stemmer sammen med KoriÅa, slik at de nå framstår som Kor Trivelig i Åa. Foldereid har dessuten et eget barnegospelkor.

Foldereid Idrettslag har sitt hovedområde på Kjerkhøgda stadion, der de blant annet har eget klubbhus og en godt opparbeidet lysløype.

Odin oppdaterer flokken sin om utfordringene rundt kommunesammenslåing – gjennom et eget fåredrag.

Foldereidkretsen har også flere aktive grender utenom stedet som i sin tid ga den gamle kommunen navn. Kjører du utover fylkesveg 770 så passerer du flere små grender. Blant disse er Åbogen, Leirvika, Skaftnes, Årfor, Kreklingan og Rokka. Også videre østover kommer du til grender som Holand, Teplingan og Heimsnes.

Kommunen eier dessuten et stort område i Grytbogen, som er en knapp times gåtur langs en traktorvei fra Heimsnes eller noen minutter med båt over fjorden. I Grytbogen er det gode jaktmuligheter og området brukes også som leirsted. Her har kommunen flere bygninger som det kan overnattes i.

Se Odins besøk her: