Aktive lokalsamfunn

Nærøysund blir en vidstrakt kommune på over 1.300 kvadratkilometer. Det er vanskelig å anslå eksakt hvor mange grender Nærøysund kommune vil få, men at det finnes over hundre navngitte steder på kommunekartet med en eller flere individer, er nok ingen overdrivelse.

Statistisk sentralbyrå definerer et tettsted som en plass hvor det bor minst 200 personer på et begrenset geografisk område. Nærøysund får tre slike tettsteder: Rørvik, Ottersøy og Kolvereid. Men utenfor disse tre ligger det mange aktive grender. Grovt regnet har Nærøysund rett i underkant av femti registrerte grunnkretser.

Kolvereid

Det finnes mye aktivitet ute i grendesamfunnene i Nærøysund. Her er det fortsatt aktive korps, kor, sanitetsforeninger, ungdomslag, grendelag, idrettslag, skytterlag og mer til. Disse er viktige i opprettholdelsen av bo- og blilysten i hele kommunen. Eksempler her er idrettslagene på Ytre Vikna og på Gråmarka i Gravvik, som bidrar mye til både trivsel og folkehelse. På tross av begrenset folketetthet er dette aktive organisasjoner som arrangerer aktiviteter som tiltrekker folk fra et stort omland. Fjelltrimmen «Yttertoppan» på Ytre Vikna er et eksempel på dette, Gråmarka ILs bygging av tursti ved Søndagsvika og deres egen versjon av mesternes mester et annet.

Det er ikke bare idrettslagene som skaper aktivitet i grendene. Det gjør også kulturlivet. Nærøysund får mange korps som er lokalisert i ulike deler av kommunen. Salsbruket og Foldereid er to steder hvor korpstradisjonen har vært holdt i hevd i over 120 år, og fortsatt lever i beste velgående. Det jobbes nå også å restarte korpset på Ytter- og Mellom-Vikna, Langsundet musikkorps, etter noen års dvale.

Nærøysundbrua med Rørvik i bakgrunnen

Kommunen har også flere aktive revy- og teaterlag, ofte tilknyttet ungdomslag i grendene. Ungdomslagene har egne forsamlingshus som er viktige møteplasser i lokalsamfunnene. Nærøysund har mange forsamlingshus spredt over hele kommunen. I tillegg til ungdomshus finnes også andre grendehus og noen bedehus. Felles for dem alle er at de holdes i hevd på dugnad av bygdefolket. Ildsjelene er viktig for aktive lokalsamfunn og disse ildsjelene finnes det heldigvis mange av i Nærøysund.

Nøyaktig hvor mange lag og foreninger det finnes i Nærøysund finnes det ikke en oversikt over, men det er dreier seg nok om noen hundre. Mange av disse har tilhold i grendene i kommunen.